VÄLKOMMEN TILL CASTELLUM!

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler.

Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem svenska tillväxtregioner; Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellumaktien är registrerad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

 

Söker du lokal?

Här finns våra lokaler

Senaste Betalkurs

Senast uppdaterad:
2014-04-18 07:02

Senaste rapport

Årsredovisning 2013

2014-02-03 17:02

Bokslutskommuniké 2013

2014-01-22 13:01

Kalendarium

22 april 2014
Delårsrapport januari-mars 2014

Kalendarium